Lääkejätteen käsittely

Asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluvat Suomessa jätelain mukaisesti kunnan vastuulle. Apteekki hoitaa kunnan puolesta kotitalouksissa syntyneiden lääkejätteiden vastaanottamisen. 
Lääkejätteen keräysjärjestelmä on kattava ja turvallinen. Lääkejäte kuljetetaan apteekista Riihimäellä sijaitsevaan Ekokemiin, joka Suomen ainoa lääkejätteen loppukäsittelijä. 
Apteekki tarjoaa tilat lääkejäteastioille ja ohjeistaa asiakkaitaan lääkejätteiden oikeasta palauttamisesta, mutta ei lajittele tai tarkasta lääkejätettä.
Jätelain mukaan eri lääkejätejakeita ei pidä sekoittaa keskenään.
- kiinteät lääkejätteet palautetaan omassa, läpinäkyvässä muovipussissa.
- Nestemäiset lääkkeet palautetaan alkuperäisissä pulloissaan erilliseen pussiin pakattuna.
- Inhalaatioaerosolit palautetaan omassa pussissaan.
- Solunsalpaajat (sytostaatit) pyritään keräämään omaksi jakeekseen.
- Jodi- ja bromipitoiset lääkkeet ja elohopeakuumemittarit palautetaan aina erikseen alkuperäispakkauksissa.

Lääkepakkauksista kannattaa ehdottomasti poistaa potilastietoja sisältävät merkinnät, etteivät tiedot joudu sivullisten käsiin. 

Lääkkeiden annostelussa käytetyt neulat ja pistosmuotoiset lääkkeet tulisi palauttaa läpäisemättömässä muoviastiassa esim. mehupullo. Apteekista saa myös tyhjiä muovipulloja tähän tarkoitukseen.
  • Sijaintimme kartalla

Yhteyslomake

Sauvon Apteekki | Timperintie 1, 21570 Sauvo | Puh: 02-4730 400 

 Aukioloaikamme arkisin 9.00 - 18.00 ja lauantaisin 10.00 -13.00

(c)2020, Kaikki oikeudet pidätetään